Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Folkereisning Mot Krig har fått avslag på sin søknad om å få avgitt sivilarbeider. Dette begrunnes med at FMK ikke har et formål som godkjennes.

Finner ikke justisministeren det rimelig at den som på grunn av sin overbevisning er fritatt for å gjøre militær verneplikt, kan avtjene sin sivile verneplikt i fredsrelevant tjeneste i for eksempel Folkereisning Mot Krig?"


Les hele debatten