Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til justisministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Selbu kommunestyre vedtok i 1994 som oppfølging av en ny rusmiddelplan for kommunen, å heve aldersgrensen i politivedtektene som gir adgang til offentlige fester, til 16 år. Vedtaket som var fattet mot 2 stemmer i kommunestyret, ble imidlertid ikke godkjent av Justisdepartementet.

Mener ikke statsråden at kommunestyrets vedtak burde ha vært fulgt i en sak som dette?"


Les hele debatten