Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Trafikkulykken utenfor Spareland i Råde 8. mai 1995 hvor to personbiler ble fullstendig knust av en trailer, aktualiserer spørsmålet om graverende forskjellsbehandling av utenlandske og norske trailersjåfører. Norges Lastebileier-Forbund mener det er totalt uakseptabelt når utenlandske sjåfører ofte straffes mildere ved trafikkforseelser enn norske.

Hva vil statsråden foreta seg for å bringe denne forskjellsbehandlingen til opphør?"


Les hele debatten