Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til handelsministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "De tre EU-direktivene om tilsettingsstoffer i mat (matsminke- direktivene) skal innlemmes i EØS-avtalen. Direktivene vil sette en stopper for strenge norske regler etter føre-var-prinsippet. Matsminkedirektivene krever ikke endring av norsk lov, bare forskriftsendring.

Vil direktivene bli lagt fram for Stortinget slik at de folkevalgte kan avgjøre om befolkningen skal utsettes for større mengder av skadelige og betenkelige tilsettingsstoffer?"


Les hele debatten