Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (Uavh) til helseministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av helseminister Werner Christie

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (Uavh): "Helseplan for Oslo ble oversendt departementet til godkjenning i juni 1994 - den er fremdeles ikke ferdigbehandlet av departementet. I tillegg er det problemer med å få fylkeslegen i Oslo og Akershus til å godkjenne flere institusjoner for psykiatri, som bystyret har vedtatt åpnet før helseplanen er godkjent.

Vil helseministeren sørge for at helseplanen for Oslo umiddelbart blir behandlet og godkjent?"


Les hele debatten