Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 23.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "I de nye forskriftene for los- og losberedskapsgebyr er fritaket for bøyelasteskip som søker havn for proviantering og lignende i påvente av lasteplass i Nordsjøen, fjernet. Det vil påføre Stavanger havn og nærings- livet i Stavanger betydelige inntektstap fordi fartøyene ikke lenger vil anløpe norske havner.

Vil fiskeriministeren innvilge Stavanger havn dispensasjon fra det nye regelverket, eventuelt endre forskriftene?"


Les hele debatten