Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til sosialministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 31.05.1995 av helseminister Werner Christie

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Etter folketrygdlovens § 5A-8 og § 5A-3 skal det ytes stønad til hjelpemidler som anses nødvendig og er hensiktsmessig for å klare daglig- livets situasjoner slik at personer med fysiske lidelser skal kunne beholde sin yrkesaktivitet fremfor sykeleie.

Kan lovens bestemmelser utelukke trygderefusjon fra lokale trygde- kontorer for produkter som er utprøvd og dokumentert til hjelp for søkere som ikke faller inn under Rikstrygdeverkets indekssystem?"


Les hele debatten