Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til handelsministeren

Datert: 05.10.1995
Besvart: 11.10.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Russland arbeider med å fornye fiskeflåten. Mangelen på garanti- ordninger og rettighetsregister i Russland gjør det vanskelig for norske verft å få byggeoppdrag og dette fører også til at fartøyene blir registrert i såkalte bekvemmelighetsregistre, og så innleid til Russland.

Vil statsråden ta initiativ overfor russiske myndigheter angående garantiordninger og rettighetsregister, slik at en unngår to-flagging av store deler av flåten i Barentshavet med de problemer det kan medføre?"


Les hele debatten