Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til sosialministeren

Datert: 05.10.1995
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 11.10.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Mange funksjonshemmede elever trenger tekniske hjelpemidler i sin opplæring. I dag er det ingen automatikk i at slike hjelpemidler følger eleven ved overgang fra grunnskole til videregående opplæring.

Vil statsråden ta initiativ til å endre prosedyrene slik at det blir til beste for den enkelte elev, samtidig som det vil gi betydelig arbeids- besparelse på saksbehandlernivå?"


Les hele debatten