Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 06.10.1995
Besvart: 11.10.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Fritt tannlegevalg gjelder alle utenom lovbestemte prioriterte grupper. Bergen kommune har bestemt at sosialhjelpsmottakere henvises til den offentlige tannhelsetjenesten for undersøkelse og kostnadsoverslag. Deretter er det fritt tannlegevalg. Fordi behandlende tannlege har ansvaret for behandlingen og følger av denne, må pasienten ofte undersøkes på nytt.

Mener statsråden det er kommunens ansvar å honorere en slik ny under- søkelse hvis sosialklienten ønsker behandling hos privat tannlege?"


Les hele debatten