Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til miljøvernministeren

Datert: 03.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): "Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har avdekket at om lag halvparten av giftstoffet PCB som har vært solgt i Norge, fortsatt er i bruk og dermed utgjør en stor miljøfare. Norge har som kjent gjennom Nordsjødeklarasjonen forpliktet seg til å utfase og destruere alle PCB-holdige produkter innen 1995.

Hva blir gjort for at disse forpliktelsene skal bli overholdt?"


Les hele debatten