Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 19.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Gaupebestanden på Sør-Vestlandet er eit aukande problem i eit av landets tettaste beiteområde for sau.

Vil statsråden føreta seg noko i forhold til dette?"


Les hele debatten