Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 19.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Rogaland regnes som landets viktigste våtmarksfylke. Til tross for disse store verneverdiene har det tatt svært lang tid å få ferdigbehandlet den fylkesvise våtmarksplanen for Rogaland. Verneplanarbeidet har pågått i om lag 15 år. Våtmarksplanen for Rogaland er den eneste som ikke er oversendt Miljøverndepartementet for sluttbehandling.

Vil miljøvernministeren sørge for at planen blir ferdigbehandlet i løpet av Naturvernåret 1995?"


Les hele debatten