Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Ifølge Aftenposten 19. oktober 1995 innebærer nye retningslinjer for hvordan karakteren skal settes i den videregående skolen, at det blir enklere å oppnå gode karakterer.

Kan statsråden bekrefte at det kan bli konsekvensen av de nye retnings- linjene, og i så fall, er det gjort for å kamuflere en mulig nivåsenkning etter innføringen av Reform 94?"


Les hele debatten