Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til finansministeren

Datert: 04.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I Verdensbanken arbeides det nå med et forslag om etablering av et eget gjeldslettefond (Multilateral Debt Facility) på i alt 11 mrd. USD som skal gå til betjening av de fattigste u-landenes multilaterale gjeld (inklu- dert til IMF). Forslaget representerer et tidsskifte i den internasjonale gjeldsstrategien med sin helhetlige tilnærming til gjeldsproblemene. Det ble diskutert under IMF/Verdensbankens årsmøte tidligere denne måneden.

Hva er Regjeringens holdning til forslaget?"


Les hele debatten