Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til finansministeren

Datert: 06.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Rapportar frå Oslo Børs syner at utanlandsk eigarskap nå er i sterk frammarsj i norsk næringsliv. Tiltak mot dette har lenge vore etterlyste frå Stortinget.

Kva strategi har statsråden nå for å styrkja norsk eigarskap i næringslivet?"


Les hele debatten