Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 19.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av justisminister Grete Faremo

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Arbeidet med omorganiseringen av politi- og lensmannsetaten har gitt en rekke forslag til løsninger som i dag ligger i Justisdepartementet til vurdering og godkjenning.

Kan statsråden bekrefte at departementet vil sørge for at de løsninger som blir godkjent vil ivareta Stortingets ønsker og pålegg, slik det blant annet fremkommer i kriminalmeldingen, om at vi skal ha et desentralisert nærpoliti, og at lensmannsetatens sivile gjøremål blir værende i etaten?"


Les hele debatten