Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 20.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Reisende til rest-Jugoslavia må passere jugoslavisk grensekontroll. Statsråden har opplyst at denne innreisekontrollen av to avviste asylsøkere fra Norge den 14. august 1995 foregikk i den italienske havnebyen Bari, før ferja forlot italiensk territorium.

Vet statsråden om at det foreligger en permanent eller midlertidig avtale mellom rest-Jugoslavia og Italia om at innreisekontroll skal utføres av italiensk politi på italiensk territorium?"


Les hele debatten