Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 18.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): "Vil kjennelsen i EU-domstolen angående kjønnskvotering kunne få innvirkning på norsk likestillingslovgivning, og om så er tilfelle, vil Regjeringen under enhver omstendighet motsette seg en endring som innebærer en svekkelse av dagens mulighet til moderat kjønnskvotering i arbeidslivet?"


Les hele debatten