Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til handelsministeren

Datert: 12.10.1995
Fremsatt av: Øystein Hedstrøm (FrP)
Besvart: 25.10.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "I et brev fra Sjøfartsdirektoratet til Utenriksdepartementet, omtalt i Bergens Tidende i sommer, rettes det kraftig kritikk mot Finans- departementets behandling av forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjerskip og lasteskip.

Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle de krav til sikkerhet som direktoratet stiller?" Tatt opp av Øystein Hedstrøm


Les hele debatten