Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Datert: 06.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av helseminister Werner Christie

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Blåreseptordninga for medisinar er for mange pasientar ei viktig side av fordelingspolitikken.

Meiner statsråden at gjeldande regelverk ivaretek fordelingsomsynet?"


Les hele debatten