Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til fiskeriministeren

Datert: 19.10.1995
Besvart: 25.10.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Kristiansund kommune har ilagt Kristiansund småbåtlag en leieavgift på 90 øre pr kvadratmeter for "disponering av sjøarealer". Avgiften omfatter deres småbåthavneanlegg.

Finnes det lovhjemmel for en slik avgiftsinnkreving, og anser stats- råden en utvikling i en retning av avgiftsbelegging av arealbruk på sjøen som ønskelig?"


Les hele debatten