Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til justisministeren

Datert: 15.05.1997
Besvart: 21.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): Førstestatsadvokat Walter Wangberg uttaler til Bergens Tidende 14. mai 1997 at han er bekymret over den høye tilbakefallsprosenten blant dem som utfører samfunnstjeneste, basert på en undersøkelse fra Horten og Holmestrand.

Hvilke tanker gjør statsråd Valla seg rundt de problemstillinger som førstestatsadvokaten reiser?


Les hele debatten