Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 02.11.1995
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 15.11.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Har Landbruksdepartementet etterprøving av kva for resultat investeringane med bygdeutviklingsmidlar gjev?"


Les hele debatten