Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 10.11.1995
Fremsatt av: Magnus Stangeland (Sp)
Besvart: 15.11.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): "Lagmannsretten har pålagt flyhavarikommisjonen å utlevere tale- registratoren fra Widerøe-flyet som havarerte ved Namsos i 1993. Politiet må ha faglig bistand for å tyde lydbåndet, men havarikommisjonen nekter å gi fra seg utskriftene fra registratoren.

Kan statsråden bidra til at utskriftene blir utlevert til politiet slik at omstendighetene omkring flyulykken kan bli best mulig klarlagt?" Tatt opp av representanten Magnus Stangeland.


Les hele debatten