Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.11.1995
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 15.11.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): "Prøvenemndene innen den videregående opplæringen har tidligere vært sammensatt av arbeidsgiverne, arbeidstakerne og skoleverket. Denne sammen- setning har vært en ubetinget suksess. Etter endringene 1. august 1995 består denne nemnden bare av to personer oppnevnt av fylkeskommunen. Dette medfører problemer ved uenighet.

Vil statsråden sørge for at reglene endres slik at prøvenemndas sammen- setning blir som tidligere?"


Les hele debatten