Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.11.1995
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 15.11.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Trass i Stortingets vedtak i juni 1995 er flere viktige grunnfag ved Historisk Filosofisk fakultet adgangsbegrenset ved Universitetet i Bergen.

Hva vil statsråden gjøre for å unngå at interne vedtak ved Universi- tetet i Bergen overprøver Stortingets vedtak?"


Les hele debatten