Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til justisministeren

Datert: 02.11.1995
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 15.11.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Ifølge brev fra Justisdepartementets lovavdeling til Sosial- og helse- departementet, vil brudd på skatte- og avgiftslovgivningen alltid være uten- forliggende hensyn i forhold til om en skjenkebevilling skal tildeles eller tilbakekalles. Avgiftspolitikken ansees for å være et viktig instrument for å regulere alkoholomsetningen.

Vil justisministeren vurdere en lovendring slik at det vil bli mulig å stanse useriøse aktører i restaurantbransjen som ikke følger norsk lov?"


Les hele debatten