Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 30.10.1995
Fremsatt av: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Rette vedkommende: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 15.11.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Vil statsråden ta initiativ til at listen over produkter som inneholder miljøforstyrrende miljøgifter blir offentliggjort?" Tatt opp av representanten Magnhild Meltveit Kleppa.


Les hele debatten