Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 09.11.1995
Besvart: 15.11.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Forbrukarrådet sine fylkeskontor utfører i dag verdifulle tenester for det lokale publikum.

Vil statsråden føreta seg noko for å styrka dette arbeidet?"


Les hele debatten