Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 25.10.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge Kommunal Rapport for 20. oktober 1995 har Norsk Folkehjelp og Norges Handikapforbund for midler fra staten kartlagt antall unge fysisk funksjonshemmede plassert i alders- og sykehjem.

Vil sosialministeren sørge for at rapporten blir offentliggjort snarest og i god tid før helse- og sosialbudsjettet blir avgitt?"


Les hele debatten