Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 26.10.1995
Besvart: 15.11.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I henhold til gitte forskrifter til sosialtjenesteloven, § 7.11, er det ikke lenger anledning, uten særlig mistanke, å ransake klienter med tanke på medbringelse av stoff og alkohol ved akutt-innleggelser.

Mener sosialministeren at dette er forsvarlig?"


Les hele debatten