Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til sosialministeren

Datert: 27.10.1995
Besvart: 15.11.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): "Forhøyet hjelpestønad kan i dagens lovverk bare gis til en person som er fylt 18 år. Attføring kan gis til en person som er fylt 19 år.

Vil sosialministeren se nærmere på en bedre overgang mellom forhøyet hjelpestønad og attføring?"


Les hele debatten