Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til statsministeren

Datert: 14.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Regjeringen har høg profil i internasjonaliseringen av norsk næringsliv, blant annet for å sikre tilgang til nye markeder på en tjenlig måte. Det fester seg imidlertid et inntrykk av at hensynet til menneske- rettigheter tones ned.

Hvordan vurderer Regjeringen dette, og hva vil Regjeringen foreta seg når det gjelder norsk næringslivs engasjement for eksempel i Nigeria?"


Les hele debatten