Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 18.10.1995
Fremsatt av: Eirin Faldet (A)
Besvart: 29.11.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): "Arbeidstilsynet gjennomførte i 1995 en aksjon som gikk ut på å kontrollere om enkelte virksomheter overholdt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Nesten 50% av de som ble kontrollert hadde brudd på disse reglene.

Vil kommunal- og arbeidsministeren sette i gang tiltak slik at Arbeids- tilsynet mer effektivt kan sanksjonere mot de som bryter loven?" Tatt opp av Eirin Faldet.


Les hele debatten