Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 15.05.1997
Besvart: 21.05.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Forsvaret har eget avtaleverk for å ivareta familieforhold gjennom å kompensere for belastninger som oppstår som følge av beordringssystemet. Det har i den senere tid fremkommet at Forsvaret ikke likestiller varig samboerskap mellom to av samme kjønn, med varig samboerskap mellom to av ulike kjønn. Varige samboere av samme kjønn anses for å være enslige.

Hva har forsvarsministeren tenkt å gjøre for at denne urimelige forskjellsbehandlingen av en gruppe samboere i Forsvaret skal opphøre?


Les hele debatten