Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 23.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Hvordan vurderer Regjeringen muligheten for tilbakevending til Bosnia-Hercegovina for flyktninger bosatt i Norge?"


Les hele debatten