Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 10.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "IKEA har planer om å bygge et varehus på 22 000 m2 i Trondheim. Det protesteres mot prosjektet blant annet fra miljøorganisasjoner og represen- tanter for byens og omlandets handelsnæringer.

Hvilke muligheter har sentrale myndigheter til å stoppe en slik etab- lering ut fra hensynet til miljø, samfunnsøkonomi, bypolitikk og distrikts- politikk?"


Les hele debatten