Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 22.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Av trafikktryggleikgrunnar er det påbudt å sikre både born og vaksne i bil. Det er ikkje tilgang til sikring i buss.

Når kan vi forvente at det blir påbudt med bilbelte i buss, og vil statsråden sørge for at det blir tilgang til sikringsutstyr som kan sikre små born i buss?"


Les hele debatten