Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Korleis fungerer ordninga med parallellutgåver av lærebøker, og korleis vert det reagert dersom regelverket ikkje vert fulgt opp?"


Les hele debatten