Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Korleis fungerer ordninga med omstilling av overtalege ved statlege kompetansesentra, og korleis vil departementet arbeida i høve til personar som vert overtalege framover?"


Les hele debatten