Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1994-95 ba komiteens flertall departementet legge frem en vurdering av om OLs pressesenter på Lillehammer kunne tas i bruk til utdanningsformål.

Hvilke konklusjoner har departementet så langt trukket, og når vil vurderingen bli meddelt Stortinget?"


Les hele debatten