Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til justisministeren

Datert: 26.10.1995
Fremsatt av: Bjørn Hernæs (H)
Besvart: 29.11.1995 av justisminister Grete Faremo

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Verneplikta er ein berebjelke i den norske forsvarsordninga og ei betydeleg belastning for dei som vert kalla inn. Utan ei streng praktisering av likhetsprinsippet vil ho med rette kjennast som ei urimeleg og urettvis belastning for enkelte. Ifylgje oppslag i media vert no påstått forstandarskap i heilt useriøse "trussamfunn" akseptert som grunn for å sleppe.

Korleis kan statsråden forsvare dette?" Tatt opp av Bjørn Hernæs.


Les hele debatten