Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 20.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av justisminister Grete Faremo

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Asker og Bærum politikammer har henlagt en sak begrunnet med "manglende saksbehandlingskapasitet".

Mener justisministeren at det er betryggende for rettssikkerheten i vårt land at anmeldte saker må henlegges med en slik begrunnelse, og vil hun gjøre noe for å forhindre at slike begrunnelser for henleggelser må benyttes i fremtiden?"


Les hele debatten