Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til justisministeren

Datert: 23.11.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "En 5 år gammel barnehjemsjente fra Estland blir av Utlendings- direktoratet nektet visum til Norge for å få undersøkt en hjertelidelse.

Vil justisministeren sørge for å få opphevet vedtaket?"


Les hele debatten