Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 24.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Regjeringa henviser i flyktningpolitikken til anbefalinger fra FNs høykommisær for flyktninger. Høykommisæren kritiserer i sin siste årsrapport vestlige land for å gjøre det stadig vanskeligere for asylsøkere og flyktninger å søke og få beskyttelse i trygge 3. land. Denne kritikken rammer i høy grad Norge.

Hvilke omlegginger av asyl- og flyktningpolitikken vil justis- ministeren iverksette for å møte denne kritikken?"


Les hele debatten