Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Datert: 15.05.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Under gasskraftdebatten i Stortinget 12. mai 1997 ble det fra Regjeringens side uttalt at det foreligger avtaler med de nordiske landene for salg av 80 pst. av kraften som skal produseres ved de planlagte gasskraftverkene på Vestlandet. Aftenposten har prøvd å få departementene til å bekrefte disse avtalene, uten å lykkes.

Hvorfor får ikke Aftenposten bekreftet hvilke avtaler som er inngått, og vil statsministeren sørge for at offentligheten får oversikt over disse avtalene?


Les hele debatten