Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til helseministeren

Datert: 03.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av helseminister Werner Christie

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): "Ifølge pressen har fylkestannlegen i Troms funnet at behandlingen av barn med leppe-/ganespalte ved Regionsykehuset i Tromsø ikke er forsvarlig. Det opplyses også at departementet 3 ganger har krevd stans i behandlingen uten at sykehuset har reagert.

Vil statsråden sørge for at sykehuset nå følger departementets pålegg, slik at disse barna kan få en forsvarlig behandling i Oslo og Bergen?"


Les hele debatten