Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 22.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av helseminister Werner Christie

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Gjennom massemedia er vi gjort kjent med at departementet har nytta midlar under kap 717, post 70," Tilskudd til opplysningstiltak, forebygging av uønskede svangerskap m.v." til arbeidet med abortmeldinga som blir lagt fram i haust.

Meiner statsråden at arbeid med ei stortingsmelding om abort kan reknast som svangerskapsforebyggjande arbeid?"


Les hele debatten