Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Datert: 24.11.1995
Besvart: 29.11.1995 av helseminister Werner Christie

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Det blir stilt flere kritiske spørsmål til vurderingen og behandlingen av sikkerhetsforholdene omkring deponiet for radioaktivt avfall i Himdalen. Sosial- og helsedepartementet er forvaltningsmessig ansvarlig for konsesjonsbehandlingen av anlegget.

Hva vil helseministeren gjøre for at denne behandlingen skal skje på en forsvarlig måte?"


Les hele debatten